• İletişim Ağları ve Sosyal Organizasyon

Tematik Arkeoloji Serisi 2 (TAS 2)
Kitap, 252 s, s/b resimler ve Türkçe makalelerden oluşmaktadır.

İçindekiler: 

Giriş

I. Bölüm | İletişim Ağı (Network)

 • Baysal, Adnan / Arkeolojide İletişim Ağı (Network) ve Sosyal Organizasyon
 • Erdoğu, Burçin / Ege’de Erken Prehistorik Dönemlerde Denizcilik ve Denizyolu İletişim Ağı
 • Ekmen, Hamza / Filolojik ve Arkeolojik Verilere Göre Anadolu’da M.Ö. II. Binde İletişim ve Ulaşım Aracı Olarak Nehirlerin Önemi
 • Erek, Cevdet Merih / Epi-Paleolitik Dönemde Anadolu - Yakındoğu İlişkilerindeki İzler
 • Divarcı, Filiz / Erken Tunç Çağı Makro Ölçekteki Ticaret Ağı İçinde Marmara Bölgesi’nin Hammadde Kaynaklarına Mikro Ölçekte Bir Bakış
 • Baysal, Emma L. / Bir İletişim Ağı Perspektifinden Neolitik ve Kalkolitik Boncuk ve Bileziklerini Yorumlamak

 • Çevik, Özlem / Ulucak Höyük Neolitik Toplumunda Antroposantrik İletişim Ağı

II. Bölüm | İletişim Ağı ve Sosyal Organizasyon

 • Aksoy, Belgin / Sosyal Sistemler ve İletişim: Arkeolojik Kontekste Sorulabilecek Sorular ve Olası Yanıtlar
 • Atakuman, Çiğdem – Deniz Erdem / Geç Neolitik’te Zaman, Mekan ve Ritüel: Domuztepe’de İnsan, Mekan ve Nesne Gömüleri
 • Fidan, Erkan / Batı Anadolu’da Sosyal Sınıf Farklılıklarının Ortaya Çıkışı: Aşağı ve Yukarı Yerleşme Sistemi 1
 • Abay, Eşref / İletişimin Göç ve Kültürel Etkileşimdeki Rolü Bağlamında Erken Transkafkasya Kültürünün Güney Yayılımı
 • Duru, Güneş / Kamusal İnsanın (İlk) Çöküşü
 • Türkteki, Murat / Yeni Teknolojilerin Kullanılması ve Yayılmasında Kültürel İletişim Ağlarının Rolü: Çömlekçi Çarkı Perspektifinden Bir Değerlendirme
 • Seçer Fidan, Sezer / Hitit Sosyal Sınıfları İçinde Hür İnsanlar ve Köleler 

İletişim Ağları ve Sosyal Organizasyon

 • Yazar: Adnan Baysal
 • Yayınevi: Ege Yayınları
 • ISBN: 9786054701728
 • Basım Yılı: 2015
 • Dil: Türkçe
 • Stok Durumu: Stokta var
 • 90,00TL
 • 81,00TL


Etiketler: Adnan Baysal, İletişim Ağları ve Sosyal Organizasyon, Arkeoloji, Araştırma İnceleme