• Arkeolojide Temel Yöntemler

Bu kitap öncelikli olarak arkeoloji öğrencisine yönelik yazılmıştır. Kitaba katkıda bulunan tüm yazarlar arkeolojinin yöntemleriyle ve bazı temel kavramlarıyla ilk defa karşılaşan öğrencileri düşünerek açıklayıcı bir dil kullanmaya özen göstermişlerdir. Bunun yanı sıra bazı yazarlar kaynakçalarına ek olarak öğrenciler için okuma önerileri sunmayı gerekli gördüler. Kitabın aynı zamanda Türkiye’de sayıları giderek artan, arkeoloji bölümlerinde söz konusu yöntemleri ve kavramları öğrencilerine anlatma derdine düşmüş, fakat öğrencilerine bu konuda okutabileceği Türkçe kaynak bulmakta zorlanan meslektaşlarımıza da yardımcı olacağını umut ediyoruz.

​Elinizdeki bu kitap derleyenlerin henüz öğrencilik yıllarından itibaren gerçekleştirmeyi umut ettikleri bir düşüncenin ürünüdür; Türkçe yazılmış bir ‘Arkeolojiye Giriş’ kitabı. Diğer bir deyişle bir bilim dalı olarak arkeolojinin temel kavram ve yöntemlerinin tanıtıldığı giriş niteliğinde bir kitap. Biz bir başlangıç olarak gördüğümüz bu kitapta Türkiye arkeoloji yazınındaki önemli bir eksikliği gidermek amacıyla arkeolojinin temel yöntemlerini ele aldık.

Kitap 406 s, s/b resimler içerir. Türkçe.

JEOARKEOLOJİ VE PALEOCOĞRAFYA ARAŞTIRMALARININ ARKEOLOJİDEKİ YERİ
İlhan Kayan

 • Giriş
 • Jeoarkeolojinin Gelişimine Genel Bakış 
 • Su ve Jeoarkeolojide Önemi 
 • İklim Değişmeleri ve Jeoarkeolojik Etkileri 
 • Kuvaterner İklim Değişmeleri 
 • Deniz Seviyesi Değişmeleri 
 • Holosen Deniz Seviyesi Değişmeleri, Kıyı Şekillenmesindeki Etkileri ve Jeoarkeolojik Sonuçları
 • Deltalarda Paleocoğrafya - Jeoarkeoloji Araştırma Yöntemleri
 • Sonuç
 • Notlar
 • Kaynakça 

ARKEOLOJİDE MEKÂNSAL TEKNOLOJİLER: Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
TunKalaycı

 • Uzaktan Algılama
 • Yerden Algılama
 • Total Station 
 • Yersel Lazer Tarayıcılar
 • Küresel Konumlandırma Sistemleri (KKS)
 • Arkeojeofizik
 • Amaçlar 
 • Yöntemler
 • Jeomanyetik
 • Elektrik Özdirenç 
 • Jeoradar (Ground Penetrating Radar-GPR)
 • Elektromanyetik (EM)Yöntemler
 • Hangi Yöntem, Ne Zaman?
 • Araştırmanın Tasarlanması
 • Verinin İşlenmesi - Yorumlama, Arşivleme ve Üstveri (Metadata)
 • Arşivleme ve Üstveri (Metadata)
 • Havadan ve Uzaydan Uzaktan Algılama
 • Havadan Algılama
 • Hava Fotoğrafları
 • Uzaktan Kontrollü Hava Sistemleri
 • LiDAR (Light Detection and Ranging)
 • Uzaydan Algılama 
 • Çok Yüksek Çözünürlüklü Sistemler 
 • Yüksek Çözünürlüklü Sistemler
 • CORONA
 • Orta Çözünürlüklü Sistemler
 • Düşük Çözünürlüklü Multi-Spektral Sistemler
 • Radar Sistemler 
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri 
 • Tanım
 • CBS’nin Bileşenleri
 • CBS’nin Temel Veri Yapısı
 • Mekânsal Veri 
 • Öznitelik Verisi
 • Hücresel (Raster) Model
 • Vektörel Model 
 • Hücresel ve Vektörel Modellerin Karşılaştırmalı İncelemesi 
 • CBS Temel İş Süreci
  • Veri Toplama 
  • Veri Yönetimi 
  • Veri İşleme
  • Veri Sunumu 
 • ​Arkeolojide CBS Uygulamaları
 • Yüzey Araştırmaları 
 • Kazılar
 • Klasik Yerleşim Kuramlarının İncelenmesi 
 • Sıra Büyüklük Analizi (Rank-size Analysis)
 • Tahmin Modelleri (Predictive Models)
 • Görünürlük Analizi (Viewshed Analysis)
 • Maliyet Yüzeyi Çözümlemesi (Cost Surface Analysis)
 • Çevirimiçi Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi
 • MEGA – Jordan
 • Neolithic Thessaly – IMS
 • The Digital Atlas of Roman and Medieval Civilization (DARMC)
 • CORONA Atlas of the Middle East
 • Kaynakça 

ARKEOLOJİDE YÜZEY ARAŞTIRMALARI: Yöntem, Tarihçe ve Uygulama
Elif Koparal

 • Giriş
 • Yüzey Araştırmalarının Kısa Tarihçesi ve Örnek Uygulamalar
 • Diyala-Uruk Yüzey Araştırmaları, Irak
 • Viru Vadisi Yüzey Araştırması
 • Boeotia Yüzey Araştırması
 • Laconia Yüzey Araştırması
 • Hatay Amik Ovası Yüzey Araştırması
 • Antikythera Yüzey Araştırması Projesi 
 • Türkiye’de Yüzey Araştırmalarının Kısa Tarihçesi 
 • Yüzey Araştırması Yöntembilimi ve Uygulanması 
 • Yüzey Araştırması Planı ve Stratejisinin Oluşturulması
 • Araştırma Alanının ve Hedeflerin Belirlenmesi
 • Bütçe Oluşturulması
 • Ruhsat ve İzin İşlemleri 
 • Saha Çalışması Öncesinde Yapılması Gerekenler
 • Literatür Araştırması ve Gerekli Belgelerin Derlenmesi 
 • Topografik, Jeolojik ve İdari haritalar
 • Veri Tabanları
 • Ön Keşif Çalışması 
 • Saha Çalışması 
 • Yaygın ve Yoğun Yüzey Taraması
 • Örnekleme Stratejisi 
 • Yüzey Temsiliyeti ve Görünürlüğü
 • Tutarlılık Kontrolü
 • Çevresel Arkeoloji Çalışmaları
 • Yüzey Araştırması Verilerinin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması
 • Yüzey Araştırması Yöntem ve Analizinde Anahtar Tartışmalar, Terimler ve Modeller 
 • Son Değerlendirme
 • Kaynakça

STRATİGRAK YÖNTEM
Sinan Ünlüsoy

 • Giriş 
 • Stratigrafi Nedir? Niçin Önemlidir?
 • Bir Yöntem Olarak Stratigrafinin Tarihçesi
 • Arkeolojik Tabakalar Nasıl Oluşur? Arkeolojik Tabakaların Özellikleri Nelerdir?
 • Arkeolojik Tabakalaşmanın İlkeleri
 • Bir Stratigrafik Yöntem Olarak Harris Matris
 • Arkeolojik Tabakalaşmanın Temel Kavramları
 • Sonuç
 • Kaynakça

ZOOARKEOLOJİ
Canan Çakırlar

 • Giriş
 • Tanım
 • Tarihsel Gelişim (Dünyada ve Türkiye’de)
 • Anahtar Meseleler, Güncel Tartışmalar
 • Antropoloji
 • Arkeoloji
 • Paleoekoloji ve Doğa Tarihi 
 • Temel Yöntemler
 • Kazıda
 • Laboratuvarda
 • Makroskobik Yöntemler 
 • Moleküler ve Mikroskobik Yöntemler
 • Sayısal Yöntemler 
 • Geleceğe Dair
 • Kaynakça

ARKEOBOTANİK: İnsave Bitki İlişkisi Çerçevesinde Gelişen Bir Bilim Dalı
Müge Ergun, Ceren Kabukçu, Ceren Çilingir İpek

 • Giriş
 • Arkeobotaniğin Tarihçesi
 • Arkeobotanik Malzemenin Tanıtımı
 • Mikroskobik Kalıntılar ve Analiz Yöntemleri: Polen, Fitolit ve Nişasta Analizleri
 • Polen ve Spor Analizleri
 • Fitolit Analizleri
 • Nişasta Analizleri
 • Makroskobik Kalıntılar ve Analiz Yöntemleri:
  • Tohum, Meyve/Yemiş, Odun, Gövde ve Kök Analizleri
  • Tohum ve Meyve/Yemiş Kalıntılarının Analizi (Karpoloji) 
  • Yumru ve Kök Analizleri ile Otsu Bitkilerin Sap Analizleri
  • Odun Kömürü Analizi (Antrakoloji)

Arkeolojide Temel Yöntemler

 • Yazar: Canan Çakırlar - Çiler Çilingiroğlu - Sinan Ünlüsoy
 • Yayınevi: Ege Yayınları
 • ISBN: 9786057673305
 • Basım Yılı: 2020
 • Dil: Türkçe
 • Stok Durumu: Stokta var
 • 70,00TL
 • 63,00TL


Etiketler: Canan Çakırlar, Çiler Çilingiroğlu, Sinan Ünlüsoy, Arkeolojide Temel Yöntemler, Arkeoloji