• TYANA Kazı ve Araştırmalar I

İçindekiler :

 • TYANA ANTİK KENTİ VE KENTTE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAZI ÇALIŞMALARININ TARİHÇESİ Fazlı AÇIKGÖZ
 • TYANA (KEMERHİSAR) ANTİK KENTİ GÖRSELLEŞTİRME ANALİZİ - Osman DOĞANAY-Hakan ERASLAN
 • TYANA ANTİK KENTİ’NDE SONDAJ KAZISI ÇALIŞMALARI - Yakup ÜNLÜLER
 • ORTA ANADOLU’DA HİTİT ve GEÇ HİTİT DÖNEMİ KENTİ TUWANUWA ÜZERİNE - BİR KAÇ SÖZ- Güngör KARAUĞUZ
 • HELLENİSTİK VE ROMA DÖNEMLERİNDE TYANA- Mehmet KURT-Esra BULUT
 • TYANA YENİ DÖNEM KAZILARI HELLENİSTİK VE ROMA SERAMİKLERİ ÜZERİNE- İLK GÖZLEMLER- Hatice KÖRSULU
 • TYANA (KEMERHİSAR) KAZILARINDA ELE GEÇEN KEMİK SARRAF TERAZİLERİ- Bülent İşler
 • TYANA KENTİ’NİN ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ SİKKE BASIMLARI- Hüsamettin Hayri Şener
 • TYANALI APOLLONİUS VE YUNAN/ROMA MEDENİYETİNE KATKILARI- Mehmet EVREN
 • TYANA ANTİK KENTİ VE KEMERHİSAR BELDESİ’NİN TURİZM POTANSİYELİNE- YÖNELİK GÖZLEMLER VE ÖNERİLER- Osman DOĞANAY-Mehmet TUNCER
 • NİĞDE İLİNDEKİ TYANA ANTİK KENTİNE İLİŞKİN TEMEL ÇEVRESEL- SORUNLARIN İNCELENMESİ - Bülent ESKİN
 • TYANA ANTİK KENTİNİN (KEMERHİSAR, NİĞDE) JEOLOJİK- JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ- İsmail İNCE-Mustafa KORKANÇ-Ali Can SOYLU
 • TYANA (KEMERHİSAR) SU KEMERLERİNDE KULLANILAN KAYAÇLAR VE- MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ- Mustafa KORKANÇ
 • BİTKİ TOHUMLARI NE KADAR SÜREYLE CANLI KALABİLİR? KONUNUN TYANA- ÖZELİNDE İRDELENMESİ- Alptekin KARAGÖZ
 • KEMERHİSAR’DA ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİNDEN BİR ESER: ETİLER OKULU- Nesrin AYDOĞAN İŞLER-Bülent İŞLER
 • KEMERHİSAR ETİLER İLKOKULU’NUN RESTORASYON ÖNERİSİ VE - TYANA KAZI EVİ OLARAK İŞLEVLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR- Semiha AKÇAÖZOĞLU-M. Vehbi GÖKÇE-Emel EFE YAVAŞCAN
 • KEMERHİSAR KASABASI (Niğde/Bor) ETİLER İLKOKULU YAPISAL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ- Metin Hakan SEVERCAN-Kubilay AKÇAÖZOĞLU
 • TYANA ANTİK KENTİ BİRİNCİ DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANININ MÜLKİYET ANALİZİ- Süleyman Sefa BİLGİLİOĞLU

TYANA Kazı ve Araştırmalar I

 • 300,00TL
 • 255,00TL


Etiketler: Osman Doğanay, TYANA Kazı ve Araştırmalar I, Arkeoloji