• Eskiçağ'da Kadıköy

Kitap, 484 s, renkli ve s/b resimler içerir. Türkçe.

Eski İstanbul’un yani Byzantion’un kuruluşuyla ilgili her anlatıda “körler ülkesinin karşısında” ibaresiyle Kalkhedon, yani eski Kadıköy, mutlaka yer alır. Bugün Kadıköy’ün simgesi haline gelmiş olan Altıyol’daki boğa heykeli, 1864 tarihini taşımakla birlikte, Eskiçağ’da Kalkhedon’un en tanınmış boğalı sikkelerine selam verir ve Osmanlı Dönemi’nde “Sığır Meydanı” olarak bilinen Altıyol’a çok yakışır.

Kalkhedon gerek bağımsız kent devleti olduğu dönemde gerekse Byzantium / Constantinopolis’in Roma İmparatorluğu başkenti olmasından sonra, kardeş ve komşu Byzantion kentiyle hep yakın ilişki içinde olmuş, kimi zaman ittifak kurmuş, kimi zaman savaşmıştı. Ancak günümüze kadar Eskiçağ’da Kalkhedon’u tüm açılardan inceleyen monografik bir çalışma yapılmamıştır. Bu kitap, yazıtları, antik kaynakları ve sikkeleriyle Kalkhedon’un uzak geçmişine biraz olsun ışık tutabilmeyi amaçlamaktadır.

İçindekiler:

ÖNSÖZ
KISALTMALAR LİSTESİ
GİRİŞ
   Amaç, Yöntem, Kapsam ve Kuruluş Düzeni
   Araştırmaların Tarihçesi
   Kalkhedon Tarihine İlişkin Kaynakların Durumu
   Antik Kaynaklar
   Edebi Kaynaklar
   Numismatik Kaynaklar
   Epigrafik Kaynaklar
   Arkeolojik Kaynaklar
   Modern Kaynaklar

1. KOLONİZASYONDAN ÖNCE KALKHEDON VE ÇEVRESİ

2. ADI VE KURULUŞU
    2.1. Kentin Adları, Kökeni ve Anlamı
    2.2. Kentin Kuruluş Tarihi ve Efsanesi
    2.3. Byzantion’dan Önce Kurulma Nedeni
    2.4. Ana Kent ve Kolonisi: Megara ile Köken İlişkisi

3. KALKHEDON KENT DEVLETİ’NİN FİZİKİ YAPISI
    3.1. Coğrafi Konum
    3.2. Kent Devletinin Egemenlik Alanı
    3.3. Mimari Doku, Yapılar, Sokaklar
    3.4. Savunma Sistemi: Surlar
    3.5. Limanlar
    3.6. Mezarlık (Nekropol)
    3.7. Su Kaynakları
    3.8. Egemenlik Alanındaki Yol Şebekesi

4. SİYASAL YAPI
    4.1. İdari Yapı, Kurumlar ve Magistratlar
    4.2. Kalkhedon Halkı
    4.3. Dış Politika ve Diğer Kentlerle İlişkiler
    4.4. Proksenos’lar

5. SOSYO-KÜLTÜREL YAPI VE YAŞAM
    5.1. Dil
    5.2. Din
    5.2.1. Çoktanrılı
    5.2.2. Tektanrılı
    5.3. Takvim
    5.4. Festivaller – Agon’lar
    5.5. Kalkhedonlu Ünlüler
    5.6. Ölü Gömme Âdetleri, Mezarlar ve Mezar Taşları
    5.7. Kalkhedon’da Rastlanan Şahıs İsimleri

6. EKONOMİK YAPI
    6.1. Gelir kaynakları
    6.2. Sikke Basımı ve Sikkeler
    6.2.1. Gümüş Sikkeler
    6.2.2. Lysimakhos Tipleri
    6.2.3. Kent Devleti’nin Bronz Sikkeleri
    6.2.4. Kalkhedon Sikkeleri Üzerine Değerlendirme

7. SİYASAL TARİH
    7.1. Arkaik ve Klasik Dönemler
    7.2. Hellenistik Dönem
    7.3. Roma İmparatorluk Dönemi
    7.4. Ortaçağ

SONSÖZ

EKLER
  TESTIMONIA I: Edebi Kaynaklar
  TESTIMONIA II: Yazıtlar
  TESTIMONIA III: Miscellanea

KAYNAKÇA

DİZİN

LEVHALAR

Eskiçağ'da Kadıköy

  • Yazar: İnci Türkoğlu
  • Yayınevi: Ege Yayınları
  • ISBN: 9786059680059
  • Basım Yılı: 2017
  • Dil: Türkçe
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 120,00TL
  • 102,00TL


Etiketler: İnci Türkoğlu, Eskiçağ'da Kadıköy, Arkeoloji, Klasik Arkeoloji