• Eskiçağ Yazıları 9 - Akron 12

İçindekiler:

 • Editörlerden - A. Vedat ÇELGİN - N. Eda AKYÜREK ŞAHİN
 • Domitianus’un Yönetimi Sırasında Perge’de Numidia Mermeri - Sencer ŞAHİN 
 • Eskiçağ’da Zaman Kavramı ve Takvim - Mustafa H. SAYAR
 • Stadiasmus Patarensis’teki Ksanthos – Neisa Yolunun Güzergâhı - Fatih ONUR
 • Phrygia Bölgesi’nde Siyasal ve Toplumsal Değişim: Kelainai/Apameia Kibotos Örneği - M. Ertan YILDIZ  
 • Manisa Müzesi’ndeki Eserlerin Işığında Lydia’da Hekate Kültü - N. Eda AKYÜREK ŞAHİN 
 • Kırşehir Müzesi’nden Yeni Yazıtlar - Senem DİNÇ - Tuba EFENDİOĞLU
 • Homeros’tan Lukianos’a Yunan Dünyasında Symposion Geleneği - Esra YALAZI - Ayşe YAKUT 
 • Roma İmparatorluk Dönemi’nde Doğu Kökenli Sofistler: Marcus Antonius Polemon ve L. Vibullius Hipparkhos Tiberius Claudius Attikos Herodes - Elif AKGÜN KAYA
 • Herakleitos’un İnsan Anlayışının Platon’un Görüşleriyle Karşılaştırılması - Murat GÜVEN

Eskiçağ Yazıları 9 - Akron 12

 • 130,00TL
 • 111,00TL


Etiketler: Eskiçağ Yazıları 9 - Akron 12, Arkeoloji