• Bir Mimarlık Laboratuvarı KAUNOS 1982-2015

İçindekiler /Index

 • Sunuş / Introduction       7
 • Önsöz /  Foreword      11
 • Bir Kenti Taş Taş Çizmek / To Draw a City, Stone by Stone     19
 • İzler / Traces    21
 • Yer / Place      23
 • Kent ve Arka Plani / The City and its Background    27
 • Kent / City      33
 • Zaman / Time       41
 • Teras Tapınağı / Terrace Temple    44
 • Kubbeli Kilise / Domed Church       48
 • Demeter Kutsal Alanı / Demeter Sanctuary      52
 • Apollom Kutsal Alanı / Apollon Sanctuary      54
 • Nekropol - Çoban Çeşmesi / Necropolis Fountain       56
 • Tiyatro Çeşmesi / Theater Fountain         58
 • Hadrian Çeşmesi /  Hadrian Fountain      61
 • Tiyatro /Theater         62
 • Roma Hamamı / Roman Bath       66
 • Stoa /  Stoa        70
 • Bazilika-Kapı / Basilica      76
 • Arkeolojik Park Çalışmaları / Archaeological Park Works       79
 • Kuzey ve Güney Girişlerinin Düzenlenmesi / Design of Park's Entrances      84
 • Kubbeli Kilise Şapeli Mozaikleri Sergilenmesi / The Exhibition of Chapel Mosaics     86
 • Tiyatro Giriş Merdivenleri / The Entrance Stairs of Theater      92
 • Palaestra Teras Kapısı / The Gate of Palaestra Terrace        96
 • Teras Tapınağı Duvarları Restorasyonu /  Restoration of the Terrace Temple's Wails      98
 • Hadrian Çeşmesi Kısmı Restitüsyonu /  Partial Restitution of Hadrian Fountain      102
 • Roma Hamamının Müze Olarak Kullanımı / The Re-use of the RomanBath as aMuseum     106
 • Ambulacrum ve Frigidarium Konservasyonu / Conservation of Ambulacrum and Frigidarium     112
 • Teras Tapinağı Ziyaretçi Yolu /  Terrace Temple Visitor Path       115
 • Teras Tapinağı Ziyaretçi Platformu / Terrace Temple Visitor Platform        119
 • Ölçüm Platformu Bağlantı Merdiveni / Connection Stairs of Measurement Platform      122
 • Açma Kenar Korkulukları / Trench Barriers       123
 • Prof. Dr. Baki Öğün Anıtı / The Monument of'Prof Dr. Baki Öğün     124
 • Zeytinyağı İşliği Restitüsyonu / Restitution of Olive Oil Workshop    126
 • Kubbeli Kilise Liturji Parçalan Restitüsyonu / Restitution ofDomed Church's Liturgy Parts     128
 • Taş Eserler Deposu / Stone Artifacts Depot       131
 • Kaynaklar /  Bibliography       137

Bir Mimarlık Laboratuvarı KAUNOS 1982-2015

 • Yazar: Nevzat Oğuz Özer - Yasemin Say Özer
 • Yayınevi: Arkeoloji ve Sanat Yayınları
 • ISBN: 9786053963264
 • Dil: Türkçe-İngilizce
 • Basım Yılı: 2015
 • Stok Durumu: Stokta var
 • 100,00TL
 • 89,00TL


Etiketler: A. Bilgin Turnalı, A. Cihat Kürkçüoğlu, Nevzat Oğuz Özer, Yasemin Say Özer, Bir Mimarlık Laboratuvarı KAUNOS 1982-2015, Arkeoloji