• Eskiçağ Yazıları - 3 - Akron 3

Editörlerden

A. Vedat ÇELGİN - N. Eda AKYÜREK ŞAHİN

Kragos Oros, Titanis Petra ve Patara Apollon Tapınağı Lykia’nın Tarihi Coğrafyası’na İlişkin Bir Lokalizasyon Denemesi

Sencer ŞAHİN

İ. S. 1.-2. Yüzyıllarda Side Kentine Neokoros Unvanı Verilip Verilmediğine İlişkin Düşünceler

Ferit BAZ

Lykia-Pamphylia Proconsul’u Iulius Tarius Titianus

Nuray GÖKALP ÖZDİL 

Perge’den İki Procurator Yazıtı

Fatih ONUR

Lydia’da Tanrıça Anahita Kültü ve Yazıtları

Mehmet ALKAN

Lykia’da Erken Bizans Devri’ne Ait Bir Define: Korydalla Hazinesi

Canan ARIKAN

Gökçebey/Tefen’den (Zonguldak) Yeni Kurşun Ağırlıklar

Sadi UYAR

Anadolu'nun Önemli Tarihi Yazıtları 2 Lykia Eyaleti Gümrük Yasası:

Nero Dönemi'ne Ait Andriake Gümrük Yazıtı Hakkında Ön Rapor

Burak TAKMER

Anadolu’nun Önemli Tarihi Yazıtları 3 Erythrai’dan Bir Halk Meclisi Kararı ve İ.Ö. 5. Yüzyıl Ortasına Kadar Kentteki Siyasi Gelişmeler

Hüseyin UZUNOĞLU

Eskiçağ Yazıları - 3 - Akron 3

  • 120,00TL
  • 102,00TL


Etiketler: Eskiçağ Yazıları - 3 - Akron 3