• 1. Uluslararası Avrasya Arkeoloji Kongresi, FICEA 2007, Çeşme

Editörlüğünü Prof. Dr. Semih Güneri'nin yaptığı bu çalışmada, Avrasya arkeoloji ile ilgili son araştırmaların yer aldığı 18 makale bulunmaktadır. 


İÇİNDEKİLER

V. Bjaniya, The Black Sea Coast in the Zone of Contact Between Maykop Dolmen and Protokolkhid Cultures of the Early Meta! Period

D. Bjaniya, Gagra Mezarlığı Örneğinde Kuzey Doğu Karadeniz'de Bronz Çağının Geç Evresinde Ölü Gömme Adetleri

Yu. Bollrikh & E. Fialko, İskit Atlarının Göğüs Kayışlarındaki Aynalar

D. Çeremisin, Rusya Altay inin Güneyindeki Eski Türk Grafitilerinin incelenmesi

K. Hyrymob, The Comparative Study the Royal Burial - Memorial Complexes of Truva

Y. Çoruhlu, Kurganlardaki Bazı Ahşap Lahit Örneklerine Biçim ve Sembolizm Açısından Bir Bakış

M. Demir, The Images and Origins of Amazons in Ancient Greek Texts

V. Erlih, S. Volçak & V. Maslov, Adyge'de (Kuzey Kafkasya) Kimmer Selefleri Dönemine ait Yeni Bir Arabalı Asker Mezarı

V. Erlih & V. Maslov,, Chronological Levels of the Bronze Age Burials in Kurgan 2 of the Uashkhitu I Burial Complex (Adygea)

F. Erol, Analyses on the Relationship Between the Crescent Shaped Shield and the Amazons

M. Gaciyev, Hun Sınırındaki Sasani Şehir Kalesi Torpah Kala

A. Semih Güneri, Doğu Anadolu'da Geç Karaz Kültürü Evresinde Sosyo-Ekonomik,  Askeri-politik ve Etno-Kültürel Yapı Üzerine

Yu. Hudyakov & K. Belinskaya, Sayan-Altay Türklerinde Kadın Kültürü

K. Ibrahimzade & V. Dmitriyev, Rusya Etnografya Müzesinde Türk Eserleri Koleksiyonu

I. Karaşeviç, Kuzey Batı Karadeniz Osmanlı Anıtları 

Gleb Kubarev, Eski Türklerin Tarihi ile İlgili Bir Kaynak Olarak Altay Petroglifleri.

Vladimir Kubarev, Merkez Asya Petroglifleri Kahramanlık Desiam ve Ölü Gömme Geleneklerinde At

Vladimir Kubarev, Altay'ın Kutsal Bölgelerindeki Eski Türk Anıtlarına Genel Bakış ve Onların Koruma Sorunları

K. Tabaldiyev, Tyan Gözetirinin Kültüründe Hayvan KemiHonyk ve Hayvanlarla Bağlantılı Gelenekler

1. Uluslararası Avrasya Arkeoloji Kongresi, FICEA 2007, Çeşme

  • 100,00TL


Etiketler: Semih Güneri, 1. Uluslararası Avrasya Arkeoloji Kongresi, FICEA 2007, Arkeoloji, Protohistoria, Eski Türk Tarihi