• Tarih Öncesinden Günümüze Başkentleriyle TÜRKİYE

Yaşadığımız coğrafyanın topraklarında, akıp giden zaman içinde, çağlar boyunca birbirleriyle yarışırcasına birçok devlet kurulmuştur. Tarihin belirli dönemlerinde hayat bulmuş bu uygarlıklar Hititler, Geç Hititler, Phrygler, Urartular, Lydialılar, Hellenistik Krallıklar (Pergamon, Pontos, Bithynia, Kappadokia), Roma ve Bizans İmparatorluğu, Türk Beylikleri, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu olarak anılmaktadır.
Elinizdeki çalışma, Anadolu ve Türkiye Trakyası’nın siyasal panoramasını ana hatlarıyla sunarken, bu topraklarda Hititlerden Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar uzanan süre içinde varolmuş fiili ve politik olarak gerçek mirasçısı olduğumuz devletlerin başkentlerini konu edinmekte ve onları tanıtmaktadır.

Tarih Öncesinden Günümüze Başkentleriyle TÜRKİYE

  • 80,00TL
  • 72,00TL


Etiketler: Celâl Tuna, Tarih Öncesinden Günümüze Başkentleriyle TÜRKİYE, Arkeoloji