• Seyitömer Höyük I

İçindekiler:

 • Önsöz - A. Nejat Bilgen
 • Giriş - A.Nejat Bilgen
 • Roma Dönemi Yerleşimi (I.Tabaka) - A. Nejat Bilgen-Figen Çevirici Coşkun
 • Erken Tunç Çağ Yerleşimi (V. Tabaka) - A.Nejat Bilgen-Figen Çevirici Coşkun
 • Akhamenid Dönem Yerleşimi (III.Tabaka) - Gökhan Çoşkun
 • Orta Tunç Çağ Yerleşimi (IV.Tabaka) - A. Nejat Bilgen-Zeynep Bilgen
 • Erken Tunç Çağ Yerleşimi (V.Tabaka) - A. Nejat Bilgen- Zeynep Bilgen- Semra Çırakoğlu
 • Tunç Çağ Genel Değerlendirmesi - A. Nejat Bilgen
 • Bibliyografya
 • Dipnotlar


 • Foreword - A. Nejat Bilgen
 • Introduction - A. Nejat Bilgen
 • Roman Period Settlement (Layer I) - A. Nejat Bilgen- Figen Çevirici Çoşkun
 • Hellenistic Period Settlement (Layer II) - A. Nejat Bilgen - Figen Çevirici Çoşkun
 • Achaemenid Period Settlement (Layer III) - Gökhan Çoşkun
 • Middle Bronze Age Settlement (Layer IV) - A. Nejat Bilgen Zeynep Bilgen
 • Early Bronze Age Settlement (Layer V) - A. Nejat Bilgen - Zeynep Bilgen- Semra Çırakoğlu
 • General Evalation Of The Bronze Age - A. Nejat Bilgen
 • Biblography
 • Footnotes

Seyitömer Höyük I

 • 120,00TL
 • 102,00TL


Etiketler: Ed. A. Nejat Bilgen, Seyitömer Höyük I, Arkeoloji