• Eskiçağ Yazıları 8 - Akron 10

İçindekiler:

 • Editörlerden
 • A. Vedat ÇELGİN - N. Eda AKYÜREK ŞAHİN
 • Lykiarkhes Sorunu - Sencer ŞAHİN
 • Phaselis’in Limanları - David J. BLACKMAN 
 • Geçmişin İzleri-Kalıntıları Ele Almak - T. Michael P. DUGGAN
 • Ur Ağıtı ve Ningal’in Yakarışı Üçüncü ve Dördüncü Kirugu İçin Okumalar    Selim Ferruh ADALI - Nili SAMET
 • Stadiasmus Patarensis’te Yollar, Yerleşimler ve Teritoryumlar - Fatih ONUR
 • Kios’tan (Gemlik) Geç Hellenistik Dönem’e Ait Bir Mezar Steli - Gülden PEKER 
 • Küçük Asya’da Dağ ve Mağara Tanrıları Meter Oreia Kültü ve İlgili Yazıtlar - Yasemin AKIN 
 • Küçük Asya Yazıtlarında Nehir Tanrıları - Fatma AVCU 
 • Karia’da Zeus Panamaros’a Sunulan Saç Adakları - Selda YENİ
 • Anadolu’dan Epigramlar 6 Didyma Apollon Tapınağı’ndaki Kaynak Suyu Üzerine Üç Epigram - Hüseyin UZUNOĞLU

Eskiçağ Yazıları 8 - Akron 10

 • 130,00TL
 • 111,00TL


Etiketler: Eskiçağ Yazıları 8 - Akron 10, Arkeoloji