• Çağlar Boyunca Anadolu'da Yerleşim ve Konut Uluslararası Sempozyumu

3-24 Haziran 1996'da İstanbul'da düzenlenen Habitat II Sempozyumunda sunulan bildirilerin yayınlandığı eserin konusu Prehistorik çağlardan modern zamanlara kadar Anadolu'da konut ve yerleşimdir.

Kitap 524 s, 22 Türkçe, 15 İngilizce ve 9  Almanca makale içerir. 

 İçindekiler :

 • Açılış Konuşması
 • Akı, Altan - Şen YÜKSEL / Anadolu Yerleşim Dokusu İçinde Antakya Kentinin Çevresel ve Bölgesel Koşullar İçinde İrdelenmesi 
 • AKOVA, Süheyla Balcı  / Antalya Körfezi’nin Kuzeyinde Yer Alan Ovalarda Nüfus ve Yerleşme
 • AKTÜRE, Sevgi  / Some Observations on the Use of ‘Gridiron’ Plan in Anatolian Cities
 • AURANCHE, Oliver / Houses and Households in Modern Cafer Höyük (Euphrates valley, Malatya)
 • AYTUĞ, Ayfer - Nazlı Ferah ERYURTLU / Geleneksel Konut Stokunun Sosyo-Kültürel ve İşlevsel Süreklilik / Bağlamında Değerlendirilmesi
 • Bilgi, Önder / Karadeniz Bölgesi Kıyı Kesimi İlk Tunç Çağı Mimarisi
 • BÖRKER-KLAHN, Jutta  / Tempel und Texte
 • DAĞGÜLÜ, Münevver - İbrahim Başak DAĞGÜLÜ / Tarih Öncesi Kültürlerin Devamı Olarak Trakya Yöresinde Günümüze Kadar Süregelmiş Dal Örgüsü Yapı Geleneği
 • DAĞGÜLÜ, Münevver - İbrahim Başak DAĞGÜLÜ / Trakya’daki Yöresel Köy Konutlarında Belirleyici ve Değiştirici Rol Oynayan Faktörler
 • DEMIRIŞ, Bedia / Eskiçağ’da Anadolu’nun Yerleşim Dokusu İçinde Çeşmelerin İşlevi
 • DINÇER, İclal / Ekonomik Politikalar ve Coğrafi Mekan: Türkiye Kentleri 1923-1980
 • DÜRÜŞKEN, Çiğdem / Genç Plinius’un Mektupları Işığı Altında Bithynia Eyaletinin Kentsel Sorunları 
 • ERTÜRK, Kevser İnci / The Traditional Turkish House Types in Anatolia
 • ERYURTLU, Nazlı Ferah  / Zeyrek Koruma Modalitesi
 • ESIN, Ufuk / Die akeramischen Siedlungen von Aşıklı Höyük im Zentralanatolien
 • GÖRGÜLÜ, Zekai - Tülin GÖRGÜLÜ / İstanbul Metropoliten Alanı’nda Farklılaşan Konut Alanlarına İlişkin Bir İrdeleme
 • GÜLÇUR, Sevil / Western Cappadocia – Distribution of Mounds and Flat-Settlements
 • GÜLEÇ, Erksin / New Findings on the first Inhabitants of Anatolia from the Dursunlu Site: a Preliminary Appraisal
 • GÜRBÜZ, Orhan / Van Gölü Çevresinde Kır Yerleşmelerinin Coğrafi Esasları
 • GÜRLER, Binnur / Passing to the Prostas Type House in West Anatolia and the Location of this Type in the City Planning
 • Hacısalihoğlu, İ. Yaşar / Safranbolu’da Yerleşmenin Mekansal Gelişimi ve
  Mesken Özelliklerini Etkileyen Faktörler
 • HODJASH, Svetlana / Urartäische Siedlungen: Erebuni, Argistihinili, Tesebaini
 • KAHRAMAN, Arzu - Ali KILIÇ / İklim ve Coğrafya Etmenlerinin Yerleşme Dokularına Etkisi ve Dönüşümü
 • KOHLMEYER, Kay / Späturukzeitliche Wohn– und Verwaltungsbauten: Ein Vergleich zwischen Xabuba-Süd und Anatolien
 • KOLB, Frank / Antike Ländliche Siedlungstypen und ihre Funktionen am Beispiel des Territoriums der Polis Kyaneai in Südwest-Anatolien
 • KRISTIANSEN, Kristian / Between Rationalism and Romanticism
  Archaeological Heritage Management in the 1990’s
 • MARTINI, Wolfram / Perge in vorrömischer Zeit. Untersuchungen auf der Akropolis 1994 und 1995 
 • ÖZDOĞAN, Mehmet / The Transition from Sedentary Hunter Gatherers to Agricultural Villages in Anatolia – Some Considerations
 • ÖZGÜÇ, Tahsin / Karum Kanish as a City of International Trade
 • ÖZSAIT, Mehmet / Göller Bölgesi (Antik Pisidia) Yerleşme Yerleri ve Özellikleri
 • PALEY, Samuel M. - Alison B. SNYDER / Qualities of Form: A Contemporary Analysis of the Space and Psychology of the Party-wall House
 • RHEIDT, Klaus / Pergamon – Wohnhäuser und Siedlungsentwicklung einer Byzantinischen Provinzstadt in Westkleinasien
 • ROSENBERG, Michael / Hallan Çemi and the Beginings of Settled Village Life in Eastern Anatolia, Section: Settlement Types and Settlement Patterns
 • SAMI, Kamuran / İnsan ve Mekan Bağlamında Tarihi Diyarbakır Evleri
 • SARKISJAN, Gagik / Die Städte Armeniens der Hellenistischen Zeit
 • SENFF, Reinhard  / Wohnhäuser, Handwerksbetriebe und öffentliche Bauten im Archaischen Milet
 • SEZEN, Füsun - Sevinç İPEKAR - Meral AYBERK - Zafer AKDEMIR / Troy Phenomenon; within the Concept of International Heritage
 • SÖNMEZ, Neslihan / How Bergama Dwellings Changed by the Western Influence
 • SÜEL, Aygül - Mustaf SÜEL / Ortaköy-Şapinuva’nın Hitit Mimarisindeki Yeri ve Önemi
 • ŞAHIN, Sencer / Perge Territoriumundaki Antik Varsak Yerleşimi: Lyrboton Kome - Elaibaris
 • ŞEREFHANOĞLU, Müjgan - Gülay ZORER / Yöresel Mimari Biçimlenişinde İklim Öğesinin Etkinliği: Eski Diyarbakır Evleri
 • Tırpan, Ahmet A. / Karya’da Bazı Dağ Kentleri: Amazon, Hydea, Kildara
 • TUNA, Numan / Batı Anadolu’da Geç Klasik Dönem Kentleşme Hareketleri 
 • ÜNLÜ, Alper / Discussion on Existence of ‘Privacy Wall’ in Anatolian Vernacular House
 • YAKAR, Jak / The Socio-Economic Significance of Regional Settlement Pattern
  in Early Bronze Age Anatolia – An Archaeological Assessment
 • ZOROĞLU, Levent / Kelenderis Mozaiği

Çağlar Boyunca Anadolu'da Yerleşim ve Konut Uluslararası Sempozyumu

 • Yazar: Ed. Ali Dinçol
 • Yayınevi: Ege Yayınları
 • ISBN: 9789758070268
 • Dil: Türkçe-İngilizce
 • Basım Yılı: 1999
 • Stok Durumu: Stokta yok
 • 0,00TL


Etiketler: Ali M. Dinçol, Çağlar Boyunca Anadolu'da Yerleşim ve Konut Uluslararası Sempozyumu, Arkeoloji, Mimari, Klasik Arkeoloji, Şehircilik, Sempozyum Bildirileri