• Türkiye Selçukluları ve Erken Beylikler Epigrafisine Giriş 1065-1350

Epigrafik kaynaklar, tarih araştırmalarında son derece önemli kaynak türlerindendir.Ait olduğu eserin banisi ve yapım tarihinin yanında, hükümdarların saltanat süreleri, unvanları, önemli ıstılahların okunuşları ve kültür tarihi için vazgeçilmez kaynaklardır.Anadolu coğrafyası epigrafik kaynaklar bakımından son derece zengindir.Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait  pek çok kitabe günümüze ulaşmıştır.Bu dönemlerle ilgili kitabeler kullanılmadan yapılan araştırmaların eksik kalacağı şüphesizdir.Zira kitabeler tarihi olayların aydınlatılmasında da son derece önemlidir.Türkiye'de henüz XI.-XIV.yüzyıllara ait kitabeleri toplayan bir korpus hazırlanıncaya kadar, alandaki boşluğu kapatabilmnek adına bu sistematik bibliyografyayı Selçuklu ve erken Beylikler tarihi çalışan araştırmacıların istifadesine sunmuştur.

Türkiye Selçukluları ve Erken Beylikler Epigrafisine Giriş 1065-1350

  • 70,00TL
  • 60,00TL


Etiketler: Suat Kaymak, Türkiye Selçukluları ve Erken Beylikler Epigrafisine Giriş 1065-1350, Arkeoloji