• Ula ve Ula Evleri

Türk Dönemi mimarisini, sanatını, etnografyasını temsil eden yapılarımız zengin tarihi kültürümüzün sembolik değerleri arasında önemli bir yer teşkil eder. Toplumlar yaşayan unsurlardır. Kurumlar ve bireyler olarak tarihin derinliklerinden gelen kültür varlıklarımızı korumak ve tanıtmak durumundayız. Kültürel değerlerimize sahip çıkma bilinci, inancı ve inadıyla, belli disiplinlerin ilkeleriyle ve hassasiyetleriyle yapılan çalışmalara gereksinimimiz vardır. Ortaya konulan bu eserin yayımlanması Muğla kültürüne bir hizmettir, hizmetten öte Muğla’ya vefanın bir örneğidir. Bu yolda yayımlanmış nice eserlere bir yenisinin eklenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Yöresel geleneğin günümüzde ayakta kalmış ve yaşatılan örneklerinden Ula evlerinin gerek sanat tarihi ve mimarisiyle gerekse görselliğiyle titiz bir çalışma sonucu tanıtıldığı çalışması için Sayın Tülay Kıntak Kozak’a teşekkür ediyor, başarılı hizmetlerinin devamını diliyoruz.

Ula mimarisi üzerine hazırlanmış eserler denilince unutulmaz adıyla, kişiliği ve sanatıyla Nail Çakırhan’ı hatırlıyoruz. Onun Ula evlerinin mimarisini dünyaya tanıtması her türlü takdirin üzerindedir. Muğla’da tüm kurumlarıyla kültür varlıklarının ayakta kalması, gelecek kuşaklara bırakılması hedefiyle hayata geçirilmiş ve geçirilecek olan pek çok projeyle hizmet verilmeye devam edilecektir. Bilhassa genç mimarlarımızın, sanat tarihçilerimizin, arkeologlarımızın ve ilgili disiplinlerin genç temsilcilerinin kültür varlıklarımıza idealist yaklaşımları ve kararlı duruşlarıyla  sahip çıkmaları bizleri umutlandırmaktadır. Kurumsal ve bireysel kültür çalışmaları; Muğlalılara, bu kente Muğlalı kadar bağlanmış olanlara ve sonuçta hepimize bir ışıktır, geçmişimizin ve değerlerimizin bir kılavuzudur. Temennimiz Muğla’mıza daha nice çalışmaların nice projelerin kazandırılmasıdır. - Amir Çiçek - Muğla Valisi - Sunu Yazısı

İçindekiler:

 • SUNU: Amir ÇİÇEK
 • SUNU: Ümit KARAASLAN
 • SUNU: Bülent KARAKUŞ
 • BAŞLARKEN
 • l. BÖLÜM
 •     1.1- COĞRAFYASI
 •         1.1.1. Jeolojik Yapısı
 •         1.1.2. Tektonik Yapısı
 •         1.1.3. Ovalar
 •         1.1.4. Çaylar-Dereler
 •         1.1.5. Gölet
 •         1.1.6. Azmak
 •         1.1.7. Kıyı Özellikleri
 •         1.1.8. İklim
 •         1.1.9. Bitki Örtüsü ve Ormanlar
 •         1.1.10. Hayvan Türleri
 •     1.2. TARİHÇESİ
 •         1.2.1. Paleontolojisi
 •         1.2.2. İlkçağ
 •         1.2.3. Ortaçağ
 •         1.2.4. Anadolu Selçuklu Dönemi
 •         1.2.5. Beylikler Dönemi
 •         1.2.6. Osmanlı Dönemi
 •         1.2.7. Kurtuluş Savaşı Yılları
 •          1.2.8. Cumhuriyet Dönemi
 •         1.2.9. Alman Harbi
 •         1.2.10. Ula Yerleşkesinin Bölgesel Ulaşım Sistemi İçindeki Yeri
 •         1.2.11. 1967-1968 de Peter Benedict’in Gözüyle Tütüneli (Ula)
 •         1.2.12. Ula’da Ekonomik Faaliyetler
 •         1.2.13. Yok Olan-Yok Olmaya Yüz Tutan Meslekler
 •              Gapızcılık
 •              Tellallar
 •              Semercilik
 •              Nalbantlık
 •              Bardakçılık-Testicilik
 •              Dokumacılık-İplikçilik
 •              Günlükçülük
 •              Tütüncülük
 •              Bağcılık
 •              Şarapçılık
 •              Yemenicilik
 •              Terziler
 •              Hasırcılık
 •              Marangozluk
 •              Demircilik
 •              Davulculuk
 •              Bekçilik
 •              Kiremitçilik
 •     1.3- SOSYAL YAŞAM
 •         1.3.1. Nüfus
 •              Ula’nın Etnik Yapısı
 •              Ula Nüfusundaki Gelişmeler ve Yerleşme Kademelenmesi.
 •         1.3.2. Eğitim Durumu
 •         1.3.3. Kültür ve Sanat
 •         1.3.4. Spor
 •         1.3.5. Bölgenin Ağız Özellikleri
 •         1.3.6. Anonim Halk Edebiyatından Örnekler
 •              Maniler
 •              Ramazan Deyişleri
 •              Türküler
 •              Tekerlemeler
 •              Ninniler
 •              Ağıtlar
 •              Bilmeceler
 •              Masallar
 •              Efsaneler
 •              Fıkralar
 •              Yaşanmış Hikayeler
 •              Halk İnanışları
 •              Atasözleri
 •              Çocuk Oyunları
 •              Dualar
 •              Düğünler
 •              Yemekler
 •              Giysiler
 •              El Sanatları
 •              Yöre Halkının Eğlence Kaynakları
 •         1.3.7. Ula Tarihine Adını Yazdıranlar
 •         1.3.8. Ula’da “İlk”ler
 •     1.4- ULA’DA GEZİLİP GÖRÜLECEK YERLER
 •         1.4.1. Türk Evi
 •         1.4.2. Camiler
 •              Ulu Cami
 •              Hacı Mustafa Camii
 •              Hüsam Reis Camii
 •              Hüsamettin Efendi Camii
 •              Yeni Cami (Koçarlı Camii)
 •              Ağalar Camii
 •         1.4.3. Hüsamettin Efendi Türbesi
 •         1.4.4. Eski Dükkanlar
 •         1.4.5. Yedi Delik
 •         1.4.6. Kapuz-Kırkurgan Kanyonu
 • <

Ula ve Ula Evleri

 • 150,00TL
 • 127,00TL


Etiketler: Tülay Kıntak Kozak, Ula ve Ula Evleri, Arkeoloji