Kitap Dosyası Başvuru

EDEBİ ESERLER VE AKADEMİK ÇALIŞMALAR İÇİN KİTAP DOSYASI GÖNDERİMİ

YAYINEVİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Editoryal süreç (Gönderilen çalışmalar konunun uzmanı bir kişi ve Türkçe’ye hakim başka bir kişi tarafından en az iki kez okunmaktadır)  
 • Dizgi ve mizanpaj
 • Kapak tasarımı
 • ISBN, Bandrol ve Barkod alımı
 • Matbaa masrafları ve her tür KDV ödemeleri
 • Kitapların yurt genelinde dağıtımı ve internet sitelerinde satışının sağlanması
 • Yazarlara verilecek kitap sayısı karşılıklı görüş alış verişi ile belirlenmektedir

ESER GÖNDERME KOŞULLARI

 • Yayımlanması isteğiyle gönderilecek  çalışmaların tamamlanmış olması gerekmektedir. Son halini almamış dosyalar değerlendirmeye alınmamaktadır.
 • Dosyanızın e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir. Gerek duyulması halinde telefon ile iletişim kurulabilir.  
 • Dosya ile beraber aşağıdaki Kitap Öneri Formu’nun eksiksiz doldurulup gönderilmesi gerekmektedir.
 • Eserlerin değerlendirme süresi 1 hafta olup, kabul edilen eseler 1-3 ay arasında kitap olarak hazırlanmaktadır. Değerlendirmenin sonucu dosya sahibine e-posta yoluyla ve telefon ile bildirilmektedir.
 • Değerlendirme neticesinin olumsuz olması durumunda güvenlik sebebiyle dosyalar imha edilmektedir. 


Kitap Öneri Formu'nu indirmek için tıklayın.